Onlinehjälpen

Virtuella grupper

Aktivera virtuella grupper

Om man har ställt in SAML så behöver man aktivera virtuella grupper för att ställa in behörigheter. Detta gör man på Egenskaper för webbplats -> Säkerhet -> Inloggningskonfiguration -> Aktivera virtuella grupper.

Kryssruta för virtuella grupper

Lägg till virtuell grupp

Fliken Virtuella grupper blir då aktiverad. Klicka på plusknappen för att lägga till en virtuell grupp.

Lägg till grupp

Ett nytt fönster öppnas. Ni behöver bara fylla i Identifikationsnamn och Namn i behörighetslistning.

SAML grupp

Identifikationsnamn (JAAS)

Här fyller man i värdet på gruppattributet. Det kan vara ett namn eller sökväg.

Namn i behörighetslistning

Internt arbetsnamn i SiteVision, det som används vid behörighetshanteringen.

Tips på flera sätt än att sätta upp grupper

  • SAML - Fyll i SAML med versaler så blir gruppen bestående av alla personer som loggat in via SAML. Detta är ett bra första test - kolla om det fungerar med "SAML" eller "Samtliga inloggade användare" så att inställningarna är rätt gjorda. Prova sedan med en grupp.
SAML
  • E-post - Fyll i en e-postadress som Identifikationsnamn.
E-post
  • Samtliga med en viss e-post - Om man bara lägger till adressen efter @ så gäller den virtuella gruppen samtliga som har en e-postadress som slutar på det sättet
Samtliga med en viss E-post

Nu finns virtuella grupper uppsatta.

Virtuella grupper skapade

Nu är det bara att använda dessa som vanligt under behörighetshanteringen.

Använd virtuella grupper under Behörighet

Sidan uppdaterad: 2014-03-27

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N2.sitevision-cloud.net
35.171.183.163