Onlinehjälpen

Inställningar SP

Gå till <www.adress.se>/saml/configure för att generera SP-metadata (där "www.adress.se" är din unika webbplatsadress).

Denna adress når du enbart om du är inloggad med systemanvändaren.

Ett nytt fönster öppnas:

1. Entity ID - Adressen till din webbplats

2. Identity provider metadata - peka ut den idp-fil du fått av kunden (idp.xml).

3. Kryssa i rutan "Create new self-signed keystore"

4. Fyll i följande:

  • Keystore password: Fyll i ett eget lösenord. Kom ihåg detta lösenord, detta ska du sedan fylla i när du ställer in inloggningsfiltret. Tips! Har du glömt ditt lösenord så står det i Kom ihåg keystore password!
  • Organisation Name: Bara ett arbetsnamn i SiteVision
  • Organisation URL: Hämtar från Entity IdD
  • Technical email contact adress: Fyll i e-postadress till teknisk kontaktperson.

Klicka på knappen Configure SAML.

Ett nytt fönster öppnas där man kan ladda hem en zip-fil:

Ny sida med zip-fil

Zip-filen som du laddar hem har samma namn som webbplatsen. Den innehåller följande:

Filer som finns i zipfilen
  • Mappen certificate innehåller keystorefilen (som du ska ladda upp i inloggningsfiltret.)
  • Mappen metadata innehåller mappar med både idP och SP-metadata (xml-filer där innehållet ska kopieras och klistra in i inloggningsfiltret.)
  • .properties innehåller inställningarna. Så har man glömt keystore password så hittar man det här.

Sidan uppdaterad: 2015-05-12

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N1.sitevision-cloud.net
35.171.183.163