Onlinehjälpen

Verktygsfält i textmodulen

Skärmdumpå på verktygsfältet i Textmodulen

1. Klistra in rent

Aktiverar en "tvätt" av text när problem med formattering uppträder vid inklistring av text från externa program. Inklistringen måste göras med snabbkommandot CTRL+V.

OBS! Knappen "Klistra in rent" finns för närvarande inte tillgänglig i Firefox.

2. Klipp ut

Klipper ut markerad text och lägger den på klippbordet. Det går även att markera texten, högerklicka och välja "Klipp ut" alternativt snabbkommandot CTRL+X.

3.Kopiera

Kopierar markerad text och lägger den på klippbordet. Det går även att markera texten, högerklicka och välja "Kopiera" alternativt snabbkommandot CTRL+C.

4. Klistra in

Klistrar in text från klippbordet på platsen där markören är placerad. Det går även att markera texten, högerklicka och välja "Klistra in" alternativt snabbkommandot CTRL+V.

5. Ångra

Ångrar den senaste ändringen. Fungerar också med snabbkommandot CTRL+Z.

6. Formatmallsväljare

Markera önskad text och välj någon av de fördefinierade formatmallarna. På ovanstående bild syns formatmallen "Brödtext".

Det finns två underrubriker i listan - Styckeformatmallar och Teckenformatmallar. Styckeformatmallarna visas överst (i den ordning de är sorterade på webbplatsen).


Bild på formatmallsväljaren

Styckeformatmallar

Om man ändrar ett ord i ett stycke som är märkt som en styckeformatmall så kommer hela stycket att påverkas och bli av denna formatmall. De flesta formatmallarna är styckeformatmallar.

Bland styckeformatmallarna ingår även rubrikformatmallarna, dessa är märkta som <h>, övriga styckeformatmallar som <p>.

Teckenformatmallar

Vissa formatmallar vill man inte ska påverka hela stycket utan enbart vissa ord, de är då inställda som teckenformatmallar. Det vanligaste är att formatmallen är märkt som <span>. Man kan då ändra ett ord i ett stycke som enbart påverkar det ordet.

Tips! I textmodulen kan du sedan använda kortkommandon för rubriknivåer.

  • CTRL + 1 Rubriknivå 1 (den första rubriken i listan som är märkt h1)
  • CTRL + 2 Rubriknivå 2 (den första rubriken i listan som är märkt h2)
  • CTRL + 3 Rubriknivå 3 (den första rubriken i listan som är märkt h3)
  • CTRL + 4 Rubriknivå 4 (den första rubriken i listan som är märkt h4)
  • CTRL + 5 Rubriknivå 5 (den första rubriken i listan som är märkt h5)
  • CTRL + 6 Rubriknivå 6 (den första rubriken i listan som är märkt h6)
  • CTRL + 0 Återgå till den formatmall som ligger överst i listan av formatmallar (normalt brödtext)

7. Fet stil:

Gör texten fet. CTRL+B är snabbkommandot för fet stil.

8. Kursiv stil

Gör texten kursiv. CTRL+I är snabbkommandot för kursiv stil.

Behörighet! För att se ikonerna för fet stil och kursiv stil krävs att man har behörigheten "Använda fet och kursiv i text och tabell".

9. Skapa länk

Markera texten som ska länkas. Tryck sedan på ikonen och ett fönster öppnas där man får välja typ av länk och var länken ska peka. Välj länktyp i vänsterkanten. CTRL+L är snabbkommandot för att skapa en länk. För att ta bort en länk eller ändra en länk, högerklicka på länken.

10. Punktlista

Skapar en punktlista av markerad rad. Varje ny rad efter denna kommer automatiskt att få en punkt när man klickar Enter på tangentbordet. Punktlistan avslutas genom att klicka igen på ikonen eller vid styckebrytning (två Enter-slag).

11. Infoga

Infogamenyn innehåller följande undermenyer:

12. Verktyg

Verktygsmenyn innehåller följande undermenyer:

13. Hjälp för textmodulen

Hjälpen för textmodulen öppnas.

Sidan uppdaterad: 2013-12-10

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N1.sitevision-cloud.net
35.171.183.163