Onlinehjälpen

Sök och ersätt

Sök och ersätt hittar du under ikonen Verktyg i verktygslisten.

Med sök och ersätt kan du söka efter ord i textmodulen och om så önskas ersätta dessa.

Sök efter

Söker efter ett ord eller ett delord i textmodulen som är markerad på webbsidan.

Om man har markerat ordet textmodulen i texten så fyller den automatiskt i ordet i sök-rutan.

Skärmdump på sök och ersätt  i text

Sök nästa

Söker efter nästa ord i textmodulen på webbsidan. Klicka på Sök nästa så markeras nästa förekomst av ordet i texten.

Markering sökt ord

Markering sökt ord

Ersätt med

Här fyller man i ordet man vill ersätta det sökta ordet med. Klicka på Sök nästa. Ordet markeras i textmodulen. Läs sammanhanget och vill du ersätta ordet, klicka på Ersätt.

Ersätt

Ersätt alla

Ersätter alla förekomster av ordet på en gång (utan att visa dem i sitt sammanhang).

Sidan uppdaterad: 2011-10-07

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N2.sitevision-cloud.net
35.171.183.163