Onlinehjälpen

Dela textmodul

Dela textmodul hittar du under ikonen Verktyg i verktygslisten.

Dela textmodul

Det går att dela upp en textmodul i flera textmoduler exempelvis om man vill ha texten i olika textmoduler eftersom man vill infoga en bild mitt i texten eller om man vill skapa ankarlänkar till olika delar. Markera i textmodulen där du vill dela textmodulen och välj Verktyg-> Dela textmodul. All text nedanför markeringen flyttas ned till en ny textmodul.

Den textmodul men arbetar med innehåller nu bara texten ovanför markeringen och är fortfarande öppen. Den "nya" textmodulen (med texten nedanför markeringen) placeras direkt under den aktuella textmodulen.

Fungerar också med snabbkommandot CTRL+Skift+S eller högerklicka och välj "Dela textmodul".

OBS! Det går inte att dela mitt i en länk eller mitt i ett infogat metadata

Sidan uppdaterad: 2011-10-07

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N2.sitevision-cloud.net
35.171.183.163