Onlinehjälpen

Moduler

I SiteVision använder du moduler för att bygga upp och skapa din webbsida. Textmodulen använder du för att lägga till text och bildmodulen för att komma åt dina bilder.

I verktygsfältet finns två genvägar till de vanligaste modulerna; text och bild.

Modulväljaren låter dig komma åt övriga moduler, lägga till favoritmoduler och se de senast använda modulerna. Modulerna ligger också kategoriserade för att enkelt kunna komma åt dem.

Skärmdump på ikoner i modulväljaren

Moduler i SiteVision

Modulerna går att behörighetsstyra. Det betyder att alla användare inte alltid kan se alla alternativ. Allt hänger på vilken rättighet de har som användare.

Sidan uppdaterad: 2015-02-25

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N1.sitevision-cloud.net
3.92.92.168