Onlinehjälpen

Fliken Nyheter

Import av artiklar från externa RSS källor

Under fliken Nyheter kan du ställa in de externa RSS källor som man vill använda på sin webbplats. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data från en extern RSS-källa som uppdateras automatiskt när en ny nyhet inkommit. Därmed uppdateras din webbplats med de senaste nyheterna på ett enkelt sätt.

När du öppnar fliken visas redan uppsatta RSS-källor:

Skärmdump på fliken Nyheter

För att lägga till en ny RSS källa klickar du på plusknappen. Ett nytt fönster öppnas:

Skärmdump på RSS import exempel

Beskrivning

Här fyller du i ett namn på RSS-källan som används internt i SiteVision.

Adress till RSS kompatibel källa

Här fyller du i adressen till en RSS källa. Se till att inte få med några extra mellanslag i adressen. Kontrollera också att adressen är en riktig adress till en RSS-källa. Det kan du göra genom att klistra in adressen i en webbläsare, det ska då visas ungefär som nedanstående exempel:

Exempel på hur RSS kan visas i webbläsare

Kontrollera om källan ändrats...

Här kan du ställa in hur ofta källan ska uppdateras. Standard är 30 minuter.

Töm cache om förbindelsen med källan förloras

Denna kan du fylla i om det inte går att få kontakt med källan. Om ingen kontakt finns, tömmer förbindelsen sig själv och sidan visar ingenting. Fyller du inte i denna och förbindelsen med källan förloras visas "gamla nyheter".

För att hitta adresser till externa RSS källor kan du exempelvis söka på "RSS" på Google

Vill du exportera dina egna nyheter som RSS gör du dessa inställningar i nyhetsmodulen.

Visa RSS-nyheterna

För att visa nyheterna från RSS-källan, så ställer du in detta i nyhetsmodulen . Under fliken Arkiv väljer du en RSS-källa istället för ett vanligt nyhetsarkiv.

SiteVision har stöd för att visa följande:

  • title
  • description
  • pubDate
  • source
  • link (eller guid om link saknas)
  • enclosure (type måste vara "image/", då försöker vi extrahera bilden)

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Egenskaper för webbplats"

Sidan uppdaterad: 2015-02-24

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SSG5N2.sitevision-cloud.net
35.171.183.163