Onlinehjälpen

Fliken Text

Validera text är en tjänst som validerar text mot skrivregler och läsbarhetsindex. Funktionen Validera text innebär att man får ytterligare en ikon i textmodulen. När man klickar på ikonen skickas texten i textmodulen till valideratext.se för att testa den mot läsbarhetsindex och skrivregler.

Inställningar för valideratext

Validera text

Här ställer man in adress och kontouppgifter för att Validera text ska fungera. Därefter kan man se ikonen Validera text i textmodulen.

Valideringsserver:

Adress som Validera text skickar texten till för validering, https://www.valideratext.se/integration/sitevision/html

Organisation:

Det organisationsnamn som köpt licensen för valideratext.se

Användarnamn:

Användarnamn som ni fått från valideratext.se

Lösenord:

Lösenord som ni fått från valideratext.se

Detta är en tredjepartsprodukt som kräver licens som beställs på www.valideratext.se. Sedan behövs också en licens i SiteVision för att få se ikonen i textmodulen.

Rättstavning

Godkänn ihopslagna svenska ord

Kryssar man i denna godkänner rättstavningen två korrekta ord som slagits ihop. Dock så föreslår inte rättstavningen ihopslagna ord.

Sidan uppdaterad: 2015-02-16

Nästa generations publiceringsverktyg är här!

SPG5N2.sitevision-cloud.net
3.227.233.78